Search
Close this search box.

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ Νο : 151/17-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ Νο : 151/17-02-2017 Λαµβάνοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3329/2005 σχετικά µε αρµοδιότητες του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
β) To υπ αριθµ. 5060/17-02-2017 έγγραφο του Τµήµατος Οικονοµικού (Γρ. Προµηθειών)
που έχει ως εξής:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4375/13-2-2017 

Scroll to Top