ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ 52/2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 22/10-12-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” ΜΕ ΑΔΑ 4ΙΙΞ46906Λ-1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ 52/2010 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11-1-2011 ΓΙΑ ΤΟ:

Α) ΕΝOΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜEΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦOΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ (AMBULANCE) ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚHΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ 4X2 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

B. ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΙΣΟΝ ΒΑΓΚΟΝ (VAN) (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 2000 κ.ε. Περίπου)” ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Scroll to Top