ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 834/10-12-2015 ΜΕ ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ www.agandreashosp.gr ΠΡΟΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΤΗ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16-01-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ:15:00 μ.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

Τεχνικές προδιαγραφές : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Scroll to Top