ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 14349-29-3-2024 Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Αξιοποίηση – εκμίσθωση του ακινήτου επί της Θράκης 9 στην Πάτρα».

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με κατάθεση ανοικτών προσφορών και συνεχίσεως δια προφορικών προσφορών, για την «Αξιοποίηση – εκμίσθωση του ακινήτου επί της Θράκης 9 στην Πάτρα»: 14349_29-03-2024

 

 

Scroll to Top