ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ – Αριθμ. πρωτ. 28923 / 7.7.2023

Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΩΡΛ Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου», προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Ο εξοπλισμός είναι ο εξής:

  • Κάθισμα εξέτασης περιστρεφόμενο με πλάτη και ρυθμιζόμενο ύψος.
  • Εξεταστική καρέκλα, ηλεκτρική, ανακλινόμενη με περιστρεφόμενη έδρα.
  • Διπολική διαθερμία.
  • Εξεταστική μονάδα.

Αριθμ. διακήρυξης: 12/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 198037 : 28923_07-07-2023

Scroll to Top