ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια ενός «Συστήματος οπτικής βιομετρίας συνοχής», προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθμ. πρωτ. 43338-12.10.2023 Προμήθεια ενός «Συστήματος οπτικής βιομετρίας συνοχής», προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  43338-12.10.2023

Scroll to Top