ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- Αριθμ. πρωτ. 29159-10.7.2023

Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των Αναπνευστήρων του κατασκευαστικού οίκου DRAEGER»,προϋπολογισμού 12.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 15.624,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 29159_10-07-23

Scroll to Top