ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ TΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01-12-2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 π.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Scroll to Top