Search
Close this search box.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ “Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα”

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51543-16.12.2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο “Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα” Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 21/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:30πμ έως 14:30 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. : 51543_15-12-2021

Scroll to Top