ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡOΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ προϋπολογισμού 372,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς   δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡOΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  προϋπολογισμού 372,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 16/10/2023  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 : 39413_21-09-2023

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (18/10/2023)

1. Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε

2. ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ & ΣΙΑ ΕΕ

Scroll to Top