2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια «Συσκευές χορήγησης υγρών διαλυμάτων, φαρμάκων, αίματος μέσω αντλιών».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1416/15-1-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευές χορήγησης υγρών διαλυμάτων, φαρμάκων, αίματος μέσω αντλιών». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/1/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης Ιωάννης.

Τεχνικές προδιαγραφές : «Συσκευές χορήγησης υγρών διαλυμάτων, φαρμάκων, αίματος μέσω αντλιών».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1. MEDITECK SYSTEMS ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕ

2. A. ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ

3. ΕΝΟΡΑΣΙΣ AE

Scroll to Top