ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 29757/3-9-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «Χημικοί Αναλυτές», (Αντιδραστήρια Αιματολογικού Εργαστηρίου), CPV: 38434560-9, Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, (ΠΠΥΥ) έτους 2014. Προϋπολογισμός: 150.055,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 6/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κα. Κοζία, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Χημικοί Αναλυτές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1. BIORAD (19/11/18)

2. LERIVA (19/11/18)

3.VACTRO (19/11/18)

4. ROCHE (19/11/18)

5. ABBOTT (19/11/18)

Scroll to Top