ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αντικατάσταση εισόδου καταπακτής στον υποσταθμό του κτιρίου Γ. Γεννηματά του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  Αντικατάσταση εισόδου καταπακτής στον υποσταθμό του κτιρίου Γ. Γεννηματά του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».Προϋπολογισμός :4.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-03-2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 8327_03-03-2023

Scroll to Top