ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.24772/23-06-2021«Απόλυτα φίλτρα για τους κρίσιμους χώρους του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Απόλυτα φίλτρα για τους κρίσιμους χώρους του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές:  Απόλυτα φίλτρα

Scroll to Top