ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Τροποποιήσεις στο χώρο του γραφείου κίνησης ασθενών του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Τροποποιήσεις στο χώρο του γραφείου κίνησης ασθενών του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 14-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: Τροποποιήσεις στο χώρο του γραφείου κίνησης ασθενών

Scroll to Top