ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ “Κατασκευή εργαστηριακών πάγκων στα εργαστήρια Βιοχημικό – Αιματολογικό”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο “Κατασκευή εργαστηριακών πάγκων στα εργαστήρια Βιοχημικό – Αιματολογικό”. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873: 15017 pagkoi-04122015

Scroll to Top