ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Απαραίτητες Εργασίες διαρρυθμίσεων – ανακαινίσεων για μετεγκατάσταση τμημάτων – “Ανακαίνιση τουαλετών κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr
προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο  «Απαραίτητες Εργασίες διαρρυθμίσεων – ανακαινίσεων για την μετεγκατάσταση τμημάτων – “Ανακαίνιση τουαλετών δυτικής στήλης 1ου, 2ου, 3ου ορόφου του κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27.11.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στπ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873: 15014 toualetes-11-2015

Scroll to Top