ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24.08.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ  Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 15009 alexikarayno-8-2015

Scroll to Top