ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-8-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΒΕΛΟΝΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Scroll to Top