ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:(5.600,00€ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-2.700,00€ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3-08-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INTER MEDICA (09/11/2018)

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIAMOS MEDICAL (09/11/2018)

Scroll to Top