ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS Νέας Πτέρυγας και συντήρηση αυτών»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS Νέας Πτέρυγας και συντήρηση αυτών», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13-06-2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS

Scroll to Top