ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων αρμοδιότητας Γ. Ν. Πατρών»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων αρμοδιότητας Γ. Ν. Πατρών», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: Συντήρηση πυροσβεστήρων

Scroll to Top