ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Τοποθέτηση Νέων θυρών για τη ΜΕΘ, στον 1ο όροφο του κτιρίου Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Πατρών»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Τοποθέτηση Νέων θυρών για τη ΜΕΘ, στον 1ο όροφο του κτιρίου Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Πατρών», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: Τοποθέτηση Νέων θυρών για τη ΜΕΘ

Scroll to Top