ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 5Fr ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 5Fr ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1. BARD ΕΛΛΑΣ

Scroll to Top