ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ. Ν. Πατρών και προετοιμασία φακέλου για την αίτηση έγκρισής της από την αρμόδια Περιφέρεια»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ. Ν. Πατρών και προετοιμασία φακέλου για την αίτηση έγκρισής της από την αρμόδια Περιφέρεια». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Scroll to Top