ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Αντικατάσταση θύρας και παραθύρων αντλιοστασίου και τοποθέτηση θύρας στο μηχανοδιάδρομο του Πολυώροφου Τμήματος του ΓΝΠ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Αντικατάσταση θύρας και παραθύρων αντλιοστασίου και τοποθέτηση θύρας στο μηχανοδιάδρομο του Πολυώροφου Τμήματος του ΓΝΠ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-02-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Αντικατάσταση θύρας και παραθύρων αντλιοστασίου και τοποθέτηση θύρας στο μηχανοδιάδρομο

Scroll to Top