ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ετήσια σύμβαση αποφράξεων, καθαρισμών αγωγών και φρεατίων σε χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β, απόφασης Διοικητή προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Ετήσια σύμβαση αποφράξεων, καθαρισμών αγωγών και φρεατίων σε χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα 12-10-2020 Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στπ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: Ετήσια σύμβαση αποφράξεων, καθαρισμών αγωγών και φρεατίων σε χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Scroll to Top