ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Απόλυτα φίλτρα για τους χώρους της χώρους της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ) και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών(ΜΕΝΝ) του ΓΝΠ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Απόλυτα φίλτρα για τους χώρους της  χώρους της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ) και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΓΝΠ» Προϋπολογισμός : 5.400,00€ συμπ. ΦΠΑ Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  27-06-2024 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 :27600_19-06-2024

Scroll to Top