ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13/02/20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες :Β. Τριανταφυλλοπούλου. 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-227871.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (18/2/20)

1 BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ

2. PAUL HARTMANN

3. VELTIN ΑΕ

4. Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ

Scroll to Top