ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των  υπ αριθμό. 49875/06-12-2021 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:« ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 13-12-2021 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ    diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952  : ΑΠ.49875_06-12-2021

 

Scroll to Top