ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ’

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των αρ Πρωτ 34623/08-10-2018 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού ‘EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ’ .Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-10-2018 ημέρα Τρίτη στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

Τεχνικές Προδιαγραφές: EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ (01/11/18)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΑΚΟΣ (01/11/18)

Scroll to Top