ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 25η/7/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ iatrika-analosima-ygeionomiko

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (28-7-2014)

14016 COLOPLAST

14016 genikhximiki

14016 johnsonnjohnsonHellas

14016 mageirasdiagnostika

14016 NEUROMED

Scroll to Top