ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 563/29-4-2014 με ΑΔΑ ΒΙ0Ρ46906Λ-Λ45 απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 12η/6/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872  :14004 thermokoitides

Scroll to Top