ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ “ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ” ΚΑΙ “ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια : « ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ » του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 8η/6/2015 ημέρα Δευτέρα στο diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 15007 sigkol-ask-aimatos

Scroll to Top