ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια : « ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ » του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 3η/4/2015 ημέρα Παρασκευή στο diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 15004 sigkolitis-askon-aimatos-2015

Scroll to Top