ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμ. 22516/27-06-2018 τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια σάκων ουρητηροστομίας για τις ανάγκες του νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 11-07-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: σάκων ουρητηροστομίας

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ (αναρτήθηκε 5-9-2018)

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Φ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε (αναρτήθηκε 5-9-2018)

Scroll to Top