ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ BLOCK (ΝΕΥΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ), ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 22545/27-6-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σύστημα θέρμανσης υγρών-αίματος, Βελόνες αναισθησίας για περιφερικά block (νευρικοί αποκλεισμοί), Αιμοσφαιρινόμετρο με αναλώσιμα». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης – κα. Ανωγιάτη.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Σύστημα θέρμανσης υγρών-αίματος, Βελόνες αναισθησίας για περιφερικά block, Αιμοσφαιρινόμετρο με αναλώσιμα

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ

Scroll to Top