ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 40 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΗΥ, 40 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚAΙ 20 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ LASER EKTYΠΩΤΩΝ A4

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 10654/26-03-2018 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:

1. 40 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΗΥ,

40 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚAΙ

20 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ LASER EKTYΠΩΤΩΝ A4 στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 10-04-2018 ημέρα TΡΙΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές Προδιαγραφές: 40 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΗΥ, 40 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚAΙ 20 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ LASER EKTYΠΩΤΩΝ A4

Scroll to Top