ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 121/23-01-2019 απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ: 6ΟΧ346906Λ-802), προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3520/29-01-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) συστήματος ουροροομετρίας. Προϋπολογισμός: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα Δευτέρα, 11/02/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 10:00 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Κοζία.

Τεχνικές προδιαγραφές :«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: (15-2-2019)

1. INNOVA

2. ΡΟΟΜΕΤΡΟ

Scroll to Top