ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοκητή,, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ » στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 06/02/2019 ημέρα Τετάρτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές προδιαγραφές : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ » 

Scroll to Top