ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΚΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 834/10-12-2015 ΜΕ ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr ΠΡΟΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 14002/24-04-2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΚΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-04-2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: 12:00 μ.μ diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 7:30 π.μ ΕΩΣ 15:00 μ.μ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2613 601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΚΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗ

Scroll to Top