ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ PET SCAN) ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β’ : ΤΕΛΙΚΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ

Scroll to Top