Search
Close this search box.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1

ΣΟΧ 1 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΟΧ 7 2020

«Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.» ( Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΧ/Φ.69/112/οικ. 8632).

Ηλεκτρονική Δ/νση κατάθεσης αιτήσεων: nosasep@agandreashosp.gr

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, θα σας αποσταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο e-mail που θα αναγράφεται στην αίτησή σας.

Scroll to Top