Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ 1/20

Ως προς την Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ 1/20 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Θα γίνει Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξης η οποία θα δημοσιευθεί εκ νέου στον τύπο και θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Πατρέων.

Scroll to Top