«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΠ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «‘ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΠ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)’, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΠ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)

Scroll to Top