Ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες αντικατάστασης διαβρωμένων σωληνώσεων παροχής ατμού και νερού και αποκατάστασης μονώσεων στην ταράτσα της Νέας Πτέρυγας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες αντικατάστασης διαβρωμένων σωληνώσεων παροχής ατμού και νερού και αποκατάστασης μονώσεων στην ταράτσα της Νέας Πτέρυγας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 47.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΥΛΙΚΩΝ: 40.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 7.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 8174_ 03-03-2023

 

Scroll to Top