ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το Νοσοκομείο μας ανταποκρίνεται πάντοτε σε όλα τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης όπως φαίνεται και από το εν λόγο δημοσίευμα.  Άρθρο Εφημερίδας