ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος (2613 601xxx)

-- Για εσωτερική κλήση : 7xxx  --

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2613 601000 ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ
ΘΥΡΩΡΕΙΟ 101 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 068 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 071
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 044 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 841-2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 101
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" 007 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ 103-04
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 040 Μ.Ε.Θ. 117-18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΡΚΩΣΗ 108-09
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 340-880 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 866 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 221,229
ΓΡΑΜ. Δ/ΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 868 3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΥΠ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 883 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (Αιμ/κό) 312
ΓΡΑΜ. Δ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 870 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Ογκολογικό) 321
ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 873 4ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 847,6,5,4 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 421, 229
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 862-3 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 417
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 879 5ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ 882 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (Α) 521
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 871-2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (Β) 529
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 886 ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 525
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ 884 6ος ΟΡΟΦΟΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 878 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 621, 229
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 859-60-70 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 622
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ 861 7ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 874 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 721, 229
Γ' ΚΠΣ 978 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 858 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ 038-39
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΒΤ 864 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 035-34
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜ. 940 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 942 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ/ΝΤΡΙΑ 050
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 946 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Πληροφορική) 052
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 943 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Ναρκωτικά) 056,067
ΨΥΚΤΙΚΟΙ 027 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Υγειονομικό) 065
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 888 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Φάρμακα) 052-53-55
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 047
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 070 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 058
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 090 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 087 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 123
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 088 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 133
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 083 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 142-43
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 081 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ 147
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 086 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 146-49
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 089 ΚΤIΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 804-810 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 905-04
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 801 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 802 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 849
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. 803 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 855
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 815 3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 838 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 960-61
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 827 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 819 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 372-74
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 806 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡ. ΠΡΙΟΣΤΑΜΕΝΗΣ 390,392
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 805 Ε.Ι. ΓΡ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 356,358
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 834 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 469,747
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 820-21 Ω.Ρ.Λ. 566,492
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 825 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 569,493
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 825 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡ. Δ/ΝΤΗ 352
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 823 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 466,471
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 833 Δ/ΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 373
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 818 ΝΕΟΓΝΙΚΟ 353